De Kaaistoep

De Kaaistoep is een onderdeel van het grondwaterbeschermingsgebied pal ten westen van de bebouwde kom van Tilburg en ten noorden van de A58. Het terrein is eigendom van TWM Gronden B.V. (voormalig Tilburgsche Waterleiding Maatschappij). Het vroegere landbouwgebied en de terreinen met bos ten noorden ervan zijn sinds 1994 in ontwikkeling als natuurgebied.

1
1

Sinds 1995 is de KNNV-afdeling Tilburg actief in de Kaaistoep en aangrenzende bos- en heidegebieden. Op verzoek van de TWM, en in samenwerking met Natuurmuseum Brabant, doen ongeveer 30 KNNV-leden onderzoek in de Kaaistoep. Vaak gebeurt dit via de werkgroepen van de afdeling. Er wordt gekeken naar zoogdieren (vleermuizen), vogels, vissen, reptielen en amfibieën, insecten, gallen en bladmineerders, wilde planten, mossen, korstmossen en paddenstoelen.
Al meer dan 10 jaar wordt er jaarlijks een verslag gemaakt van de bevindingen. Regelmatig wordt er in tijdschriften gepubliceerd over het onderzoek. Het insectenonderzoek in de Kaaistoep heeft landelijke faam verworven.

1

Soortenlijst 2022

Ook in 2023 gaat het onderzoek in de Kaaistoep door. En nog steeds worden er nieuwe soorten voor het gebied gevonden.
In 2022 zijn in totaal 9555 aantal soorten in het gebied geteld.
In het boek ‘De Kaaistoep’ is een soortenlijst opgenomen, maar deze behoeft dus een update. De nieuwe soortenlijst (waaraan ook de in 2022 gevonden soorten zijn toegevoegd) vind je hier.
Heb je het boek ‘De Kaaistoep’ nog niet, maar wil je het wel graag kopen? Kijk dan hier.

1
1

Wil je meer weten over De Kaaistoep:
– Het jaarverslag vind je hier.
– Artikelen en andere documenten over de Kaaistoep vind je hier.

Specifieke onderzoeksvragen kun je stellen aan Paul van Wielink, p.van.wielink@kpnplanet.nl
Voor alle overige informatie kun je terecht bij de coördinator:
Jaap van Kemenade

kaaistoep@tilburg.knnv.nl

1

_____________________________________________
Heatherphoto: P. van Wielink