Plagwerkgroep

De plagwerkgroep is al ruim 35 jaar actief op de Regte Heide. Zij heeft daar een terrein van ongeveer vier hectare geadopteerd waar werkzaamheden worden uitgevoerd om de biodiversiteit te behouden of uit te breiden. Alhoewel de naam plagwerkgroep suggereert dat er geplagd wordt ligt de nadruk meer op beheren dan op plaggen. Er wordt gemaaid, geharkt, gechopperd, gezaagd, sloten en vennen geschoond en indien echt nodig ook wel wat geplagd.
De groep bestaat uit een heel gevarieerde ploeg van positieve ‘doeners’. Daarbij geldt dat ieder moet doen waar hij/zij goed in is of wat hij/zij fysiek aankan. Een werkdag is pas succesvol als iedereen met een brede glimlach naar huis gaat.

1
1

Naast het beheren van het terrein heeft de werkgroep ook een aantal ‘projecten’. Bijvoorbeeld het bekalken van een deelgebied om daarna te onderzoeken of en welk effect dat heeft; of het inrichten en verbeteren van het biotoop voor de hazelworm.
Een jaarlijks terugkerend ‘project’ is de Natuurwerkdag. In samenwerking met Het Brabants Landschap verzorgt de werkgroep een openbare publiekswerkdag op de heide, of in de nabije omgeving, waar iedereen aan deel kan nemen.
Wil je een keer komen kijken of heb je interesse om mee te helpen, kom dan langs. Er wordt in het winterseizoen gewerkt van september tot en met maart. Meestal op de eerste zaterdag van de maand.

1
1

Wil je meer weten over de plagwerkgroep:

– Het Jaarverslag vind je hier.

– Het verslag met filmpje over de plaggroep in Natuurstreken vind je hier

– Kijk voor meer informatie (agenda, projecten, verslagen) op de uitgebreide website van de plagwerkgroep.

Neem, als je wilt komen kennismaken c.q. helpen, vooraf contact op met de coördinator:
Berry Staps
plagggen@tilburg.knnv.nl

1

_____________________________________________
Foto’s: H. Kuiper (heatherphoto)
en B. Staps