Werkgroep Stadsnatuur

De werkgroep Stadsnatuur richt zich op onderzoek en bescherming van de natuurwaarden binnen de bebouwde kom.

1
1
1

Vanuit de werkgroep Stadsnatuur wordt vaak deelgenomen aan gesprekken waarbij de expertise van de KNNV-afdeling Tilburg op breder gebied kan worden ingezet. Zo wordt deelgenomen aan het overleg over de vergroening van het Stadsforum in het centrum van Tilburg en over het groenbeleid rondom de Piushaven.
Daarnaast wordt de KNNV steeds vaker benaderd om mee te denken bij de planvorming rond de inrichting en het beheer van het groen in de stad. Om die rol goed te kunnen vervullen, willen we graag een beroep doen op leden van onze vereniging.

1
1

Wil je meer weten over de werkgroep Stadsnatuur:

– Vroege vogels is op bezoek in Tilburg. Bekijk de uitzending Hier
– Periodiek schrijft Rob Vereijken een artikel met waarnemingen uit de stad. Lees ze Hier

Lijkt het jou interessant om een bijdrage te leveren aan de activiteiten van de werkgroep, neem dan contact op met:
Rob Vereijken
stadsnatuur@tilburg.knnv.nl

1

_____________________________________________
Foto’s: H. Kuiper