Insectenwerkgroep

De insectenwerkgroep beperkt zich niet uitsluitend tot insecten; ook ander klein grut heeft haar belangstelling. De werkgroep komt elke dinsdagavond -van 19.15 tot 22.15 uur- bij elkaar in Natuurmuseum Brabant.

1
1

Op deze avonden werken de leden van de werkgroep gezamenlijk aan het op naam brengen van (dode) zes-, acht- of veelpotigen die zij verzameld hebben in een bepaald gebied (bijvoorbeeld De Brand of Kaaistoep). Daarnaast leggen leden zich toe op het individueel bestuderen van één bepaalde insectengroep zoals vlinders, wespen of mieren.
Een belangrijk streven van de werkgroep is tevens het op orde brengen en uitbreiden van de insectencollectie van Natuurmuseum Brabant en het jaarlijks organiseren van één of meerdere openbare excursies.
Alhoewel de leden hun hobby serieus nemen, zijn de werkgroepsbijeenkomsten een goede mengeling van werken en sociale uitwisseling.

1
1

Wil je meer weten over de Insectenwerkgroep:
– Het Jaarverslag van de werkgroep vind je hier.
– Eventueel andere documenten vind je hier.

Wil je meer informatie over of kennismaken met de insectenwerkgroep neem dan contact op met de coördinator:
Theo Peeters

insecten@tilburg.knnv.nl

1

_____________________________________________
foto’s: H. Kuiper (heatherphoto)
en P. van Wielink