Over ons

De Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging en bestaat uit 48 afdelingen verspreid over heel Nederland. Het is een vereniging van mensen die belangstelling hebben voor de natuur. Ze willen de natuur beleven, begrijpen en beschermen. Leden van de KNNV zijn vaak buiten in het veld te vinden. Daarom is de KNNV al 125 jaar dé Vereniging voor Veldbiologie in Nederland met ruim 8000 leden.

1

KNNV-afdeling Tilburg

Ook in Tilburg is een KNNV-afdeling. Deze is in 1937 opgericht. De ruim 425 leden wonen in Midden-Brabant, omgeving Den Bosch en Noordoost-Brabant.
Gemiddeld tweemaal per maand is er een excursie naar natuurgebieden, meestal in Noord-Brabant. In het winterhalfjaar zijn er lezingen over diverse onderwerpen.

1

Werkgroepen

Onze afdeling heeft ook verschillende actieve werkgroepen, waarvan de leden zich specialiseren in insecten, paddenstoelen & korstmossen, planten, mossen, zoogdieren, geologie & landschap en vogels. Daarnaast wordt van twee gebieden, De Kaaistoep en De Dongevallei, de flora en fauna in beeld gebracht. De werkgroep stadsnatuur bestudeert de ontwikkeling van de natuur in de stedelijke omgeving, de plagwerkgroep beheert een gedeelte van de Regte Hei en tenslotte is er nog een fotowerkgroep.

1

Speciale voordelen

Leden van de KNNV ontvangen het landelijke verenigingsblad Natura. Hierin staan informatieve artikelen over natuur, natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging. Bovendien krijgen KNNV-leden 10% korting op boeken uit de eigen KNNV-Uitgeverij .
Daarnaast ontvangen leden van de afdeling Tilburg viermaal per jaar het blad ‘De Oude Ley’, waarin de regionale activiteiten vermeld staan.

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de staat van de afdeling weergegeven.
De jaarverslagen vind je hier

Informatie

Voor meer informatie over de KNNV en de afdeling Tilburg in het bijzonder, of voor de verenigingsstatuten, kun je contact opnemen met het secretariaat:
Marie-Cécile van de Wiel
secretaris@tilburg.knnv.nl
of vul het contactformulier in.