Werkgroep Geologie

Vanuit de gedachte dat onze huidige leefomgeving gevormd is door een samenwerking tussen de levende en niet-levende natuur, richt de werkgroep Geologie zich op een breed scala aan geologisch getinte onderwerpen. Bijvoorbeeld vulkanisme, Nederland in de ijstijd, wat zie je hiervan terug? Hoe zag de wereld eruit ten tijde van het Devoon, het Krijt? enz..

1
1

Tijdens de bijeenkomsten wordt, naast de algemene en plaatselijke geologie, aandacht besteed aan de wereldwijd voorkomende geologische verschijnselen en landschappen. Ook worden gesteenten, fossielen, mineralen, zanden, enzovoort verzameld en, soms tot in detail, bestudeerd.
Bij alle activiteiten van de werkgroep zijn zowel beginners als gevorderde (hobby)geologen van harte welkom!

1
1

Wil je meer weten over de werkgroep:

– Het Jaarverslag van de werkgroep vind je hier.

– Inspirerende verhalen over de hobby Geologie lees je in dit document.

Wil je meer informatie over of kennismaken met de werkgroep Geologie, neem dan contact op met de coördinator: Hanneke Bogaerts
geologie@tilburg.knnv.nl

1

_____________________________________________
Foto’s: G. Willemen