Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg is actief sinds 2008. De groep bestaat uit 22 enthousiaste leden. De werkgroep komt minimaal twee keer per maand bijeen.

1
1
1

Elke eerste dinsdag van de maand, van 19.30 tot 22.00 uur, heeft de werkgroep een avondexcursie of werkgroepavond in Natuurmuseum Brabant. Tijdens deze avonden worden planten gedetermineerd -al dan niet verzameld tijdens excursies-, soorten en families besproken en wordt geoefend met het gebruik van plantengidsen. Daarnaast zijn er tijdens het groeiseizoen twee excursies per maand, meestal op zaterdagochtend, in de omgeving van Tilburg.

1
1

Wil je meer weten over de plantenwerkgroep:

– Het programma van 2024 vind je hier.

– Het Jaarverslag van de werkgroep vind je hier.

– Kijk voor andere documenten (excursieverslagen, onderzoeksrapporten) hier.

Heb je interesse in de werkgroep of ga je graag een keer mee op excursie, neem dan contact op met de coördinator:
Loes van Gorp
planten@tilburg.knnv.nl

1

_____________________________________________
Foto’s: L. Koekkoek