Wandeling door het Vressels bos

Het Vresselse Bos is een bosgebied van 250 ha ten oosten van het kerkdorp Nijnsel in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het bos is genoemd naar de nabijgelegen buurtschap Vressel. Dit gebied ligt op een stuifzandheuvel, die drie meter hoger is dan de omliggende akkers. Aan de randen van het gebied woonden boeren die veel last hadden van het stuifzand. Om de akkers te beschermen werd daarom besloten de stuifzanden te bebossen. In die tijd (1920) werden vrijwel uitsluitend naaldhoutsoorten toegepast. Het hedendaagse beheer door Staatsbosbeheer richt zich meer op het verkrijgen van een meer gevarieerd bosbeeld, met onder meer inlandse eik, linde en beuk. De lage delen van het natuurgebied bestaan uit vochtige heide met twee vennencomplexen: de ‘Hazenputten’ en de ‘Oude Putten’. Deze hebben in het verleden te lijden gehad van voedselverrijking door de aanvoer van vervuild oppervlaktewater. Hier en daar is nog bijzondere vegetatie zoals Witte snavelbies en Beenbreek te vinden. In het gebied voorkomende broedvogels zijn Geelgors, Dodaars, Groene specht, Ransuil, Zwarte mees en Kuifmees. De niet beboste delen worden opengehouden door begrazing met Schotse hooglanders en Exmoorpony’s.

Aanmelden van 26 juni t/m 4 juli bij Stella Wesel.
Geef ook aan of je met een auto komt en of je eventueel wilt rijden.

_____________________________________________
Foto: F. v Boxtel

Datum & tijd
za 6 juli 2024 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Aabe-terrein, Wethouder van Ierlantstraat Tilburg. (achter de Praxis).