Wandelen door de Landschotse heide

karakteristieke heidelandschap

Dit gebied op loopafstand van de Beerze, kenmerkt zich door een aantal grote vennen die rijk zijn aan watervogels.  Het beschermde natuurmonument is niet groot (239 hectare) maar wel zeer gevarieerd. Zo treffen we er zowel natte heide (Dopheide) als droge heide aan (Struikheide). De runderen die er grazen zorgen ervoor dat de heideplanten niet worden overwoekerd door gras en struikgewas. Daarnaast worden er geregeld plaggen gestoken om het karakteristieke heidelandschap te behouden. De Landschotse Heide is een rijk vogelgebied waar onder meer de Geelgors en Roodborsttapuit maar ook zeldzamere soorten als de Geoorde fuut en de Zwarte stern hun broedplaatsen hebben. Aan de zuidkant van het gebied groeit onder meer Witte en Bruine snavelbies, terwijl ook de geurige moerasbloem Beenbreek hier nog te vinden is.
Jan Cortens verzorgt deze excursie.

Aanmelden

Aanmelden van 26 augustus t/m 4 september bij Stella Wesel (excursies@tilburg.knnv.nl).
Geef ook aan of je met een auto komt en of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
vr 6 september 2024 van 9:00 tot 13:30
Vertrekplaats

Aabe-terrein, Wethouder van Ierlantstraat. (achter de Praxis).
Bekijk vertrekplaats