Wandeling door het Ulvenhouts bos

Het Ulvenhoutse Bos is één van de oudste bossen in Nederland. Van oorsprong is het een vochtig bos op een lemige ondergrond met veel reliëf. Op de hoge, droge delen in en om het gebied zakt water in de grond dat vervolgens door de bodem naar de lage delen stroomt en daar als kwel aan de oppervlakte komt. Dit kwelwater is van bijzondere kwaliteit, omdat het erg kalkhoudend is. Om de rijkdom aan bijzondere plantensoorten in het bos te behouden en versterken, wordt gewerkt aan het gericht beheren, uitbreiden en verbinden van bijzondere bostypen. Om verdroging in het gebied te stoppen, worden er maatregelen genomen. Zo zijn sinds 2018 waterlopen en greppels ondieper gemaakt of verwijderd en zijn er extra stuwen aangebracht. Hierdoor kan het water beter worden vastgehouden. Ook buiten het gebied wordt meer water vastgehouden, zodat het in de bodem zakt en de kwelstroom vervolgens in lage delen van het bos sterker wordt.

Aanmelden van 2 t/m 10 april bij Stella Wesel.
Geef ook aan of je met een auto komt en of je eventueel wilt rijden.

_____________________________________________
Foto: F. v Boxtel

Datum & tijd
vr 12 april 2024 van 9:00 tot 13:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein Tilburg (Spar).