Weidevogels in het Turnhouts Vennengebied

Het Turnhouts Vennengebied is momenteel niet weg te branden uit de huidige Vlaamse actualiteit. Dit Europees Habitat- en Vogelrichtlijngebied zou een bedreiging vormen voor het Vlaamse landbouwbeleid. Ons laatste in het binnenland gelegen Vlaams weidevogelgebied die naam waardig, komt daardoor onder druk te staan. Via het Life-project tracht Natuurpunt het leefgebied van o.a. Grutto, Wulp, Kievit, Gentiaanblauwtje en Waterlobelia te verbeteren. En er is altijd wel een bijzondere waarneming in dit gebied te verwachten!

Aanmelden van 17 april t/m 25 april bij Stella Wesel.

_____________________________________________
Foto: F. v Boxtel

Datum & tijd
za 27 april 2024 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein (Spar). We rijden samen naar de Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, 2300 Turnhout waar we Jan Cortens ontmoeten