Resultaten Vogelteldag in de gemeente Tilburg 2022

Iedere vogel heeft een eigen plaats waar hij het liefst leeft. Een Waterhoentje leeft bij vijvers en in moerassen, de Boomklever klautert op de takken van oude bomen, huismussen en gierzwaluwen duiken onder de dakpannen om daar te broeden. Het maakt dus niet uit waar je kijkt, want elke plek levert verrassingen op.
Op 7 mei zijn de vogels geteld die binnen de grens van de gemeente Tilburg gezien of gehoord zijn.

De resultaten daarvan zijn bekend.

Verslag teldag

Telling resultaat