Wandeling door landgoed Wellenseind

In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Stella Wesel (06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl).
Van 1 t/m 8 december kun je je aanmelden.

Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken en grote landschappelijke gevarieerdheid. De twee meanderende beken de Reusel en de Raamloop, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, zijn de kern van het geheel. De beekdalen, gelegen tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van hoe vroeger grote delen van Noord-Brabant er uit hebben gezien.

Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen één van de parels van het landgoed. Landgoed Wellenseind is een gaaf bewaard gebleven gebied, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar komen. De hoogteverschillen en de aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers voor deze variatie.

Datum & tijd
vr 10 december 2021 van 9:00 tot 13:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.