Wandeling door de Pannenhoef

Eeuwenlang bestond het gebied uit heide en vennen. In het begin van de 15de eeuw werd het veen afgegraven dat zich in de laagste delen had gevormd. Nadat het veen tot op de zandige bodem was afgegraven werd het gebied weer enkele eeuwen aan zijn lot overgelaten. Vanaf 1800 werden de onafzienbare heidevelden geleidelijk ontgonnen tot cultuurland en dennenbos. Van 1900 tot 1940 werd er nog sneller ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Het gebied werd ontwaterd door het verdiepen en verbreden van de Bijloop. Brabants Landschap kocht het gebied in 1970 aan. Toen was er nog maar 100 ha woeste grond overgebleven. Langzaam is het gebied omgevormd tot wat het nu is. Door het gebied stromen de Turfvaart en de Bijloop welke op sommige plaatsen nagenoeg naast elkaar liggen. De Turfvaart is speciaal gegraven om de turf af te voeren naar Breda.

Aanmelden van 29 nov t/m 7 dec bij Stella Wesel

Datum & tijd
do 8 december 2022 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein