Wandelen langs het Engelermeer

Van 12 t/m 19 mei kun je je aanmelden bij Stella Wesel (tel: 0627055446 of mail:  excursies@tilburg.knnv.nl).

Het Engelermeer is genoemd naar het plaatsje Engelen, dat ten oosten van het Engelermeer aan de Dieze ligt. De plas is waarschijnlijk een restant van een oude stroomgeul van de Maas of de Dieze van vóór de 13e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd de plas gebruikt voor uitgebreide zandwinning, daardoor vergroot en uiteindelijk ingericht als recreatieplas, met uitzondering van het ondiepe noordelijk gedeelte dat een natuurgebied werd. 58 ha van het gebied Engelermeer wordt beheerd door Staatsbosbeheer als natuurgebied. Dit omvat een eendenkooi, open water, moerasbos, veenmosarm rietland en cultuurland. Het moerasbos behoort tot het elzenrijk essen-iepenbos en het droog essen-iepenbos. In 1990 werden landgeiten ingeschaard om het oprukkende struikgewas in te tomen. Het riet wordt tegenwoordig gemaaid in plaats van afgebrand. De eendenkooi is niet meer in gebruik en is nu een rustgebied voor watervogels.

Ook zijn er voorzieningen aangelegd voor de Oeverzwaluw, zoals een oeverzwaluwenwand (1994). Deze vogel broedde hier al sinds het begin van de afgravingen. Ook een vleermuiskelder werd in dat jaar gebouwd


Datum & tijd
za 21 mei 2022 van 8:00 tot 13:00
Vertrekplaats

Sportcomplex de Drieburcht Wagnerplein 1. Verzamelen bij de ingang van zwembad de Drieburcht.