Struinen rond Loevestein en Munnikenland

Munnikenland is de naam van het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard. Het is gelegen ten westen van Poederoijen en Brakel en is feitelijk een landtong tussen de hier samenvloeiende Waal en de Afgedamde Maas.

Het meest westelijke eiland van Munnikenland werd niet aan de monniken in leen gegeven, aangezien het een uiterst strategische ligging had. Door Dirk Loef van Horne werd hier Slot Loevestein gebouwd (1358 – 1375).

Ten oosten van Slot Loevestein bevindt zich het natuurgebied Loevestein, in bezit van Staatsbosbeheer. Ook de Batterij onder Brakel behoort tot dit gebied. Begin 2009 is begonnen met een plan om een nog groter gedeelte van het Munnikenland geschikt te maken voor waterberging, natuur en recreatie in het kader van Ruimte voor de Rivier. In 2016 is dat project afgerond. Sindsdien wordt het gebied extensief beheerd, waarbij de natuur zoveel als mogelijk zijn gang zal gaan.

Welke afspraken mbt corona hanteren we bij deelname aan activiteiten?

Corona afspraken

Aanmelden van 1 t/m 7 juni bij Stella Wesel. Geef daarbij aan of je met een auto komt en eventueel anderen wilt laten meerijden.

Datum & tijd
vr 9 juni 2023 van 9:00 tot 13:30
Vertrekplaats

Parkeerplaats bij de Spar aan het Burgemeester van de Mortelplein.