Peelrandbreuk en Wijstgronden Uden

Van Van 16 t/m 21 september kun je je aanmelden bij Mirjam Sikkers (tel: 06-82595787 of mail: msikkers@planet.nl).

In Oost-Brabant loopt een geografische breuk die zeer bepalend is voor de bodem, het landschap en de flora en fauna: de Peelrandbreuk. Hierdoor ontstonden hoge delen, de Maashorst en lage delen. Bij Uden komt een zeldzaam geografisch verschijnsel voor: de hoge delen zijn nat en de lage delen zijn droog. Onlogisch? Hoe dat zit vertelt Marga Bekker, geograaf. Zij gidst ons vandaag door dit geografisch monument. Langs de naad van de breuk komt zeer ijzerrijk kwelwater omhoog, wat bijzondere plant- en diersoorten voortbrengt. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst.

Een greep uit de plantsoorten: Dotterbloem, Moeraskartelblad, Kale jonker, Veenmos en Brede orchis. En uit de diersoorten: Weerschijnvlinder, Kamsalamander, Heidekikker, Das, Wezel, Hermelijn, en moeras-, struweel- en rietvogels.

_______________________________________
foto F. van Boxtel

Datum & tijd
za 24 september 2022 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.