Peelrandbreuk en Wijstgronden Uden

In Oost-Brabant loopt een geografische breuk die zeer bepalend is voor de bodem, het landschap en de flora en fauna, de Peelrandbreuk. Hierdoor ontstonden hoge delen, de Maashorst, en lage delen. Bij Uden komt een zeldzaam geografisch verschijnsel voor: de hoge delen zijn nat en de lage delen zijn droog. Onlogisch? Hoe dat zit vertelt geograaf, Marga Bekker. Zij gidst ons vandaag door dit geografisch monument. Langs de naad van de breuk komt zeer ijzerrijk kwelwater omhoog, wat bijzondere plant- en diersoorten voortbrengt. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. Een greep uit de voorkomende plantensoorten: Gewone dotterbloem, Moeraskartelblad, Kale jonker, Veenmos en Brede orchis. Diersoorten: Weerschijnvlinder, Kamsalamander, Heidekikker, Das, Wezel, Hermelijn, moeras-struweel- en rietvogels.

Welke afspraken mbt corona hanteren we bij deelname aan activiteiten?

Corona afspraken

Aanmelden van 19 mei t/m 25 mei, bij Mirjam Sikkers. Geef daarbij aan of je met een auto komt en eventueel anderen wilt laten meerijden. Vanaf 22 mei kan ik pas reageren op je mail!

Datum & tijd
vr 26 mei 2023 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

AaBe terrein. Wethouder van Ierlantstraat. (achter de Praxis).