Midwinterwandeling naar Landschap Wellenseind

Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere kenmerken. Eén van die kenmerken is de grote landschappelijke gevarieerdheid. De twee meanderende beken de Reusel en de Raamloop, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, zijn de kern van het geheel. De beekdalen, gelegen tussen dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van hoe vroeger grote delen van Noord Brabant er uit hebben gezien. Ze verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen één van de parels van het landgoed.
Gesteld kan worden dat Landgoed Wellenseind een gaaf bewaard gebleven gebied is, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar komen. De hoogteverschillen en de aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers voor deze variatie.

Traditiegetrouw starten we met een kopje koffie of thee bij het bezoekerscentrum en eindigen met een hapje voor wie dat wil.

Aanmelden van 29 december t/m 5 januari bij Stella Wesel

Datum & tijd
za 7 januari 2023 van 9:30 tot 15:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats voorheen Aldi, Spoordijk/Doornbosseweg, Tilburg