Kleine Oisterwijkse heide

De Kleine Oisterwijkse heide is een bos-en heidegebied. In de lengterichting ligt een zandrug. Dit is van floristische betekenis. Er is dus sprake van hoge en lage delen. De overgang van laag naar hoog is o.a. van belang voor het voorkomen van Klokjesgentiaan, Dopheide, Stekelbrem en Kruipwilg. Echter den, berk en pijpenstrootje overheersen hier.

Op de hoge delen vinden we Struikhei en opslag van Grove den. De heide herstelt zich daar waar de zandbodem is afgegraven. Tot ver in de jaren 70 broedden hier Korhoeders, een soort die in Nederland nagenoeg is uitgestorven. Nu zijn er in de zomer graafwespen actief. Hier broeden de Merel, Zwartkop, Fitis, Gaai, Tjiftjaf en verschillende mezen en spechten op de Kleine Oisterwijkse heide.

De recreatieve belangstelling is sterk toegenomen door de aanwezigheid van omliggende campings.

Welke afspraken mbt corona hanteren we bij deelname aan activiteiten?

Corona afspraken

Aanmelden van 30 januari t/m 8 februari bij Mirjam Sikkers

Datum & tijd
vr 10 februari 2023 van 9:00 tot 13:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats voorheen Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg