Excursie naar Wortel-Kolonie en het Merkske

Van 24 t/m 30 juni kun je je aanmelden bij Stella Wesel (Tel: 06-27055446 of mail: excursies@tilburg.knnv.nl). Stella verzorgt alleen de coördinatie van vertrekplek naar de startlocatie. Jan Cortens leidt de wandeling.

We starten onze excursie bij Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 te Wortel, België. Dit vormt de toegangspoort tot de natuurgebieden Wortel-Kolonie, Castelreesche Heide en het Merkske. Wortel-Kolonie werd opgericht in 1860 om de Wet op de Landloperij van 1844 op te volgen. Landlopers en bedelaars werden hier opgevangen in een omgeving met landerijen waar ze heropgevoed werden tot de boerenstiel.

Tot in mijn jeugd (Jan Cortens) werd jonge Belgen steeds op het hart gedrukt steeds in het bezit te zijn van 20 Belgische franken. Anders kon men immers door de gendarmerie naar de kolonie gevoerd worden. Door druk van Europese mogendheden verviel de Wet op de Landloperij in 1993, hetgeen het einde betekende van Wortel-Kolonie als landloperskolonie. Nu is het een geliefkoosd wandel- en natuurgebied geworden met interessante historische sites. In 2021 werd het samen met het nabijgelegen Merksplas-Kolonie uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed.

Hierna gaan we naar het grensoverschrijdende Merkske dat beheerd wordt door Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en Staatsbosbeheer. Dit rivierdal wordt gekenmerkt door kleinschalige hooilanden, gemaaid met de zeis, en weilanden begraasd door oude rundersoorten en schapen. Verwacht u aan vogelsoorten, Wielewaal, Grutto en Blauwborst. Planten worden vertegenwoordigd door Moesdistel, Knolsteenbreek en Zonnedauw. Tot slot kan je nagenieten in de door vrijwilligers uitgebate De Klapekster bij een koffie of Gageleer. De opbrengst vloeit rechtstreeks terug naar de bezochte gebieden.


(foto wikimedia Funkyxian )

Datum & tijd
za 2 juli 2022 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41 te Wortel België