Een bezoek aan de Groesplaat

Grote rijkdom door rivierdynamiek

In de uiterwaarden tussen de Boven-Merwede en Oudendijk, nabij Woudrichem en Sleeuwijk, ligt de Groesplaat. Het 120 hectare grote gebied bestaat grotendeels uit moerassige vegetatie, wat overgaat op droge graslanden en ruigtes. Het natuurgebied is relatief jong en werd in 2013 aan Brabants Landschap opgeleverd. Het gebied kent een grote rijkdom aan plantensoorten, te danken aan het natuurbeheer, de rivierdynamiek én de begrazing door paarden (nu Koniks, voorheen IJslanders) en runderen. In 1999 is een meestromende nevengeul uitgegraven van 1500 meter lang en 40 meter breed. De geul is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke paaiplaats voor vissen en foerageerplaats voor grote viseters zoals Aalscholver en Visarend. In de graslanden broeden Kievit en Gele kwikstaart, terwijl Kneu, Putter en Rietgors in de ruigtes verblijven.

Aanmelden

Aanmelden van 2 t/m 12 september bij Stella Wesel (excursies@tilburg.knnv.nl). Geef ook aan of je met een auto komt en of je eventueel wilt rijden.

Datum & tijd
za 14 september 2024 van 9:00 tot 14:00
Vertrekplaats

Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein (Spar)
Bekijk vertrekplaats